Volg ons op twitter

vrije tijd aan de rivier de Maas


home  >  de Maasmeanders  >  over de stichting

over de stichting

De Stichting Maasmeanders is een samenwerkingsverband van zo’n 80 grote en kleine ondernemingen die langs, op en rond de Maasmeanders actief zijn. Van slapen bij de boer en kunst bekijken tot sportieve kanotochten en een terrasje pakken. Onze leden verzorgen het. Samen staan we er voor garant dat je kunt genieten van het gebied rond de Maasmeanders. Bekijk hier welke bedrijven zijn aangesloten bij Stichting de Maasmeanders.

Het gebied langs de Maas is voortdurend in ontwikkeling door de reconstructie van de maasoevers en de ecologische gebieden die aangelegd worden. De economische activiteiten in dit gebied waren van oudsher agrarisch gericht. Veranderingen in de landbouw leiden tot nieuwe initiatieven bij de bewoners van dit gebied. Nieuwe vormen van vrijetijdsbeleving worden opgezet maar altijd met respect voor het gebied. Er ontstaat een nieuw economisch perspectief waardoor mensen initiatiefrijk zich als ondernemer kunnen ontwikkelen. De Stichting Maasmeanders verbindt partijen in deze ontwikkeling en houdt oog voor het verbeteren van de leef- en werkomgeving van de bewoners en bezoekers van het gebied.

Bestuur

Jurrien van der Veer - voorzitter - jurrienvanderveer@home.nl
Ans Brancart - penningmeester -  a.brancart@kpnmail.nl
Ineke Voskamp - secretaris -  secretariaat@maasmeanders.nl
Wim Hoezen - bestuursondersteuner - wim.hoezen@maasmeanders.nl


Ted Lagarde, lid         
Marius van Oosteren, lid          
Cor Spierings, lid
Conny van Dijk, lid
Robert Schuurmans, lid


Postadres
Secretariaat Maasmeanders
Ineke Voskamp
p/a Hermelijnedreef 6
5343 XD Oss