Volg ons op twitter

vrije tijd aan de rivier de Maas


home  >  nieuws  > Samen sterker: interview Rabobank Oss & Maasmeanders


Samen sterker: interview Rabobank Oss & Maasmeanders

In het 'Samen sterk' magazine van de Rabobank, van mei 2014, staat een mooi artikel over de kracht van een regionale community. Een interview met Wim Hoezen, bestuursondersteuner van Stichting Maasmeanders, waarin hij vertelt over de samenwerking van de Maasmeander leden.

Hoe is de Maasmeanders ontstaan?
“De agrarische sector is hier langs de Maas eeuwenlang de belangrijkste pijler van de economie geweest. Maar het werd steeds duidelijker dat het economisch belang afnam. Dat zou zijn weerslag hebben op de leefbaarheid. Tegelijkertijd lagen er kansen op het gebied van recreatie. We hebben dat met een aantal mensen opgepikt: we hebben honderd bedrijven in het gebied uitgenodigd om mee te denken over de toekomst. Dertig daarvan schreven zich in. Dat was het begin van De Maasmeanders.”

Wat heeft de samenwerking opgeleverd?
“We hebben allerlei initiatieven op bedrijfsniveau ondersteund. Daardoor is er veel nieuwe bedrijvigheid ontstaan. Zo heeft een aantal bestaande bedrijven het roer omgegooid: zij zijn zich meer op recreatie gaan richten. Daarnaast hebben we gewerkt aan een bedrijfsoverstijgend belang: we hebben overlegd met overheden over de ontwikkeling van een goede infrastructuur. Inmiddels is er een mooi netwerk van fiets-, wandelen struinpaden. Alleen op het water is het nog niet optimaal; de Brabantse gastvrijheid komt nog niet tot uiting in aanlegplaatsen.”

Wat betekent dat voor het gebied?
“Dit gebied heeft lang een ontwikkelingsachterstand gehad, maar dat vertaalt zich nu in een voordeel: het heeft nog kwaliteiten die elders verloren zijn gegaan. Toch is dat niet voldoende om bezoekers te trekken. We hebben er samen voor gezorgd dat mensen extra redenen hebben om hiernaartoe te komen. Naast de mooie fiets- en wandelroutes zijn er volop dingen te doen: een terrasje pikken, een museum bezoeken, een workshop volgen... De beleving van het gebied is meer van deze tijd geworden.”

Hoe zien jullie de toekomst?
“Samen met overheden en ondernemers gaan we meer inzetten op bekendheid en publiciteit. Om mensen hiernaartoe te krijgen, moeten ze natuurlijk wel weten wat er allemaal te beleven is. We hebben drie thema’s benoemd waarmee we ons gebied willen positioneren: Kunst en Cultuur (de culturele rivier), Gezondheid (de gezonde rivier) en Culinair (de culinaire rivier). Die gaan we verder uitbouwen. En we gaan zeker proberen om nog meer bedrijven bij onze samenwerking te betrekken. Iedereen is er toch bij gebaat dat het hier goed wonen, werken en recreëren is?”


Samen sterker: interview Rabobank Oss & Maasmeanders